Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze online winkel worden geplaatst door consumenten of handelaars.

Consument betekent een persoon die handelt voor doeleinden die geheel of hoofdzakelijk buiten de handel, het bedrijf, het ambacht of het beroep van die persoon vallen.

Handelaar: een persoon die handelt voor doeleinden die betrekking hebben op de handel, het bedrijf, het ambacht of het beroep van die persoon, hetzij persoonlijk handelt, hetzij via een andere persoon die namens de handelaar handelt of namens de handelaar.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op handelaren voor toekomstige commerciële relaties zonder dat enige formele uiting daarvan nodig is. Tenzij uitdrukkelijk anders door ons goedgekeurd, kunnen we de contractuele geldigheid van tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden die door een handelaar worden gebruikt, niet aanvaarden.

2. Contractpartner, contractvorming
Het koopcontract wordt gesloten met OASE Health B.V ..

De weergave van producten in de online winkel vormt een bindend aanbod van onze kant om een contract aan te gaan met de artikelen. U kunt onze producten vrijblijvend in uw winkelmandje plaatsen en uw gegevens op elk moment wijzigen voordat u een bindende bestelling plaatst door gebruik te maken van de correctiefaciliteiten die hiervoor zijn voorzien en tijdens het bestelproces worden uitgelegd. Het contract komt tot stand door op de bestelknop te klikken die aangeeft dat u akkoord gaat met ons aanbod met betrekking tot de goederen in uw mandje. Zodra u uw bestelling heeft verzonden, ontvangt u onmiddellijk een bevestiging per e-mail.

3. Contracttaal, Opslaan van de contracttekst
De beschikbare taal voor het sluiten van de overeenkomst is Engels.

We slaan de tekst van het contract op en sturen de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail naar u door. De tekst van het contract is om veiligheidsredenen niet toegankelijk via internet.

4. Leveringsvoorwaarden
Wij verzenden alleen goederen onderweg; afhalen door de klant is niet mogelijk. We leveren niet aan brievenbussen.

5. Betaling

PayPal
Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de online website van PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te betalen, moet u zich daar registreren of eerst registreren, uzelf identificeren met uw toegangsgegevens en de betalingsinstructies aan ons bevestigen. Nadat u uw bestelling in de winkel heeft geplaatst, geven we PayPal opdracht de betalingstransactie te starten.

Direct daarna wordt de betalingstransactie automatisch uitgevoerd door PayPal. Tijdens het bestelproces ontvang je aanvullende informatie.

Creditcard (Amex, Visa, Mastercard, Maestro)
Bij het indienen van de bestelling stuurt u ons tegelijkertijd uw creditcardgegevens. Na uw identificatie als wettige kaarthouder, direct na de bestelling, vragen wij uw creditcardmaatschappij om de betalingstransactie te initiëren. De betalingstransactie wordt automatisch uitgevoerd door de creditcardmaatschappij en in rekening gebracht op uw kaart.

IDEAL
De betaling IDEAAL is beschikbaar voor iedereen en brengt geen extra kosten met zich mee.

Bancontact
De betaling Bancontact is voor iedereen beschikbaar en brengt geen extra kosten met zich mee.

SOFORT Banking
De betaling SOFORT Banking is voor iedereen beschikbaar en brengt geen extra kosten met zich mee.

Belfius Direct Net
De betaling Belfius Direct Net is beschikbaar voor iedereen en brengt geen extra kosten met zich mee.

KBC / CBC-betalingsknop
De betaling KBC / CBC-betalingsknop is beschikbaar voor iedereen en brengt geen extra kosten met zich mee.

Klarna (Koop nu, betaal later met Klarna)
De betaling Klarna is voor iedereen beschikbaar en brengt geen extra kosten met zich mee.

Giropay
De betaling Giropay is voor iedereen beschikbaar en brengt geen extra kosten met zich mee.

eps-Überweisung De betaling eps-Überweisung is voor iedereen beschikbaar en brengt geen extra kosten met zich mee.

ING Home'Pay
De betaling ING Home'Pay is voor iedereen beschikbaar en brengt geen extra kosten met zich mee.

Przelewy24 
De betaling Przelewy24 is beschikbaar voor iedereen en brengt geen extra kosten met zich mee.

6. Eigendomsvoorbehoud
De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling. Voor bedrijven geldt bovendien het volgende: We behouden het eigendom van de goederen tot volledige afhandeling van alle claims die voortvloeien uit een lopende zakelijke relatie. U mag gereserveerde goederen doorverkopen in de gewone bedrijfsvoering; Alle vorderingen die voortvloeien uit deze doorverkoop - ongeacht of u de gereserveerde goederen met een nieuw artikel verbindt of mengt - moet u ons vooraf het bedrag van het factuurbedrag toewijzen en wij aanvaarden deze overdracht. U blijft bevoegd om de vorderingen te innen; we kunnen de claims echter ook zelf innen, mocht u uw betalingsverplichtingen niet nakomen.

7. Schade tijdens bezorging
Voor de consument geldt het volgende: Als de goederen worden geleverd met duidelijke schade veroorzaakt tijdens de levering, meldt u het defect bij de vervoerder en meldt dit ons onverwijld. Het niet indienen van een klacht of contact opnemen heeft geen enkele invloed op uw wettelijke rechten of de handhaving van dergelijke rechten, met name uw garantierechten. Hiermee helpt u ons echter om onze eigen claims tegen de vervoerder of transportverzekeraar te doen gelden.

Van toepassing op handelaren: de risico's van onopzettelijk verlies of verslechtering van de goederen gaan over op u zodra we het artikel hebben ingediend bij de vervoerder, vervoerder of andere aannemer voor verzending naar de gedefinieerde persoon of vestiging. "Kaufleute" zoals gedefinieerd door de Duitse HGB zijn onderworpen aan de inspectie- en kennisgevingsvereisten uiteengezet in § 377 HGB. Indien u de daarin vermelde instructies niet opvolgt, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het gebrek bij inspectie niet detecteerbaar was. Dit is niet van toepassing als een bepaald defect door ons opzettelijk is verborgen.

8. Garantie en garanties
We zijn wettelijk verplicht om producten te leveren die in overeenstemming zijn met dit contract. Wettelijke garantierechten zijn van toepassing. Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun precieze voorwaarden die van toepassing kunnen zijn, vindt u naast het product of, indien van toepassing, op afzonderlijke informatiepagina's in de online winkel.

9. Gedragscode
We hebben ons aan de volgende gedragscodes onderworpen: Trusted Shops http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_...

10. Online geschillenbeslechting
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR) dat toegankelijk is op https://ec.europa.eu/consumers/odr/. We zijn bereid deel te nemen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsprocedures voor een geschilleninstantie voor consumenten. De bevoegde instantie terzake is: Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburgerstraße 8, 77694 Kehl am Rhein, Duitsland, http://www.verbraucher-schlichter.de

11. Slotbepalingen
Als u een handelaar bent, is de Duitse wet van toepassing, met uitsluiting van het VN-koopverdrag. Als u een "Kaufmann" bent in de zin van het Duitse handelswetboek (HGB), publiekrechtelijke rechtspersoon of speciaal publiekrechtelijk fonds, is de exclusieve juridische bevoegdheid voor alle geschillen uit contractuele relaties tussen ons en u onze maatschappelijke zetel.